skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Zadania działu administracji

  • Zarządzanie nieruchomościami Gminy Mosina
  • Usługowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
  • Administrowanie punktem czasowego pobytu zwierząt bezdomnych
  • Zamówienia publiczne
  • Obsługa administracyjna Zakładu
  • Administrowanie strefą płatnego parkowania
  • Ochrona danych osobowych

KONTAKT
olga.czerwinska@zukmosina.pl
administracja@zukmosina.pl
zamowieniapubliczne@zukmosina.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Danych Osobowych
Olga Czerwińska
Tel: 61 8 132 337 w. 5
e-mail: iod@zukmosina.pl

RODO – klauzula informacyjna

Telefony

Kierownik działu administracji – Olga Czerwińska tel. kom.: 697 888 304
61 8 132 337 wew. 5
697 888 305

Back To Top
Skip to content