skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Zapytanie ofertowe – dostawa betonu

ZUK Sp. z o.o. w Mosinie składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Sprzedaży stabilizacji kruszywa cementem i betonu towarowego zgodnie z wymienionymi

parametrami i ilościami w ciągu 2021r.:

– stabilizacja 1,5-2,5 MPa – do 20,0 m3

– stabilizacja 2,5-5,0 MPa – do 120,0 m3

– beton C8/10 (B10) – do 15,0 m3

– beton C12/15 (B15) – do 45,0 m3

– beton C16/20 (B20) – do 5,0 m3;

Pojedyncze zamówienia w ilości dla poszczególnych materiałów zależnej od bieżącego zapotrzebowania, minimalna ilość 0,25 m3

Prosimy o przedstawienie ceny jednostkowej za 1 m3 dla każdego z wyżej wymienionych materiałów.

Termin składania ofert cenowych: do dnia 11 marca 2021 r.

Back To Top
Skip to content