skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Zadania Działu Administracji

  • Zarządzanie nieruchomościami Gminy Mosina
  • Usługowe Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi
  • Administrowanie punktem czasowego pobytu zwierząt bezdomnych
  • Zamówienia Publiczne
  • Obsługa administracyjna Zakładu
  • Administrowanie strefą płatnego parkowania
  • Ochrona danych osobowych

KONTAKT
olga.czerwinska@zukmosina.pl
administracja@zukmosina.pl
zamowieniapubliczne@zukmosina.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Danych Osobowych
Olga Czerwińska
Tel: 61 8 132 337 w. 1
e-mail: iod@zukmosina.pl

RODO – klauzula informacyjna

Telefony

Kierownik działu administracji – Olga Czerwińska tel. kom.: 697 888 304
61 8 132 321 wew. 1
61 8 132 337 wew. 1
697 888 305

Back To Top
Skip to content