skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Dział Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie:

  1. zbieranie odpadów komunalnych i segregowanych od odbiorców indywidualnych i firm
  2. sprzątanie miasta i gminy
  3. wywóz odpadów pobudowlanych
    • odpady pobudowlane zmieszane (KP7)
    • odpady pobudowlane -gruz (KP4)
  4. wywóz nieczystości płynnych

Kontakt
e-mail: wywozy@zukmosina.pl

Marek Gulczyński – kierownik tel. kom. 697 888 323
telefony : 618 132-321 w.2, kom. 697-888-420

Back To Top
Skip to content