Harmonogramy

Zakład Usług Komunalnych świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych. Poniżej dostępne są harmonogramy odbioru zgodnie z lokalizacją.

Przypominamy,  iż odbiorem odpadów od mieszkańców zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie. Harmonogramy dostępne są na stronie PUK.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!