skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Komunikat o wyłączeniu z SPPN ul. Dworcowej w Mosinie

Na mocy Uchwały NR XXXVII/307/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2020 r. od najbliższego poniedziałku tj. 25 stycznia, ul. Dworcowa w Mosinie zostaje wyłączona z obszaru Strefy Płatnego Parkowania.
Strefa płatnego parkowania obejmuje nadal:
Obszar I: ulica Poznańska, pl. 20 Października, parking przy Rondzie Budzyń, ulica Kościelna, ulica Kościuszki, ulica Wąska, ulica Tylna, ulica Garbarska, ulica Słowackiego wraz z tymi ulicami granicznymi;
Obszar II: ulica Farbiarska.
Back To Top
Skip to content