skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Komunikat w sprawie funkcjonowania biura ZUK Sp. z o.o. oraz PUK Sp. z o.o. w Mosinie

W nawiązaniu do apelu Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.03.2020 r. oraz w związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo klientów ZUK Sp. z o.o. w Mosinie oraz PUK Sp. z o.o. w Mosinie informujemy o krokach podjętych w celu przeciwdziałania zarażeniu ww. wirusem:

  • regularna dezynfekcja rąk
  • dezynfekcja klamek, poręczy, drzwi oraz przycisków w parkomatach
  • regularny pomiar temperatury ciała pracownikom spółek
  • codzienna dezynfekcja autobusów

Prosimy o ograniczenie obecności w spółkach do absolutnego minimum.

Z uwagi na powyższe zawieszona jest sprzedaż:

  • naklejek na pojemniki BIO
  • pojemników na odpady
  • abonamentów SPPN dla mieszkańców, firm oraz osób niepełnosprawnych

 

Uprzejmie prosimy o regulowanie należności dotyczących strefy płatnego parkowania wynikających z nałożonych opłat dodatkowych oraz upomnień za pośrednictwem przelewów bankowych.

Planowany termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenów nieruchomości zamieszkałych to najwcześniej maj 2020 roku.
Harmonogramy będą dystrybuowane wśród mieszkańców na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zbiórki odpadów.

Ponadto informujemy, że targowisko oraz szalety miejskie zostają zamknięte do odwołania.

Informacje o prowadzonych postępowaniach w indywidualnych sprawach udzielane są telefonicznie oraz mailowo przez poszczególne działy naszych spółek. Dane kontaktowe podane są w zakładce „KONTAKT”

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego.

 

Back To Top
Skip to content