skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Zaproszenie do składania ofert – dostawy kruszywa

ZUK Sp. z o.o. w Mosinie zaprasza Wykonawców do składania ofert dotyczących dostaw kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0/31,5 mm, 0/63,0 mm loco Mosina o szacowanej ilości do 31 marca 2021r.:

– 0/31,5 mm – do 450,0 ton

– 0/63,0 mm – do 100,0 ton

Pojedyncze zamówienia w ilości zależnej od bieżącego zapotrzebowania, minimalna ilość 25,0 ton.

Oferty należy składać do dnia 27.01.2021 r.

Back To Top
Skip to content