skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Nabór na stanowisko Kierowcy z kat. D

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie (pow.poznański)

Ogłasza nabór na stanowisko:  kierowca kategoria D

 

Wymagania:

– prawo jazdy kat. D,

– aktualnej karty kierowcy

– świadectwa kwalifikacji zawodowej do przewozu osób

– minimum rocznego doświadczenia w prowadzeniu autobusu

Oferujemy:

  • Umowę o pracę- pełny etat
  • Stabilne zatrudnienie

Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny
  • Życiorys (CV)
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
  • Kopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, uprawnienia,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki oraz pocztą

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 6G

e-mail: sekretariat@zukmosina.pl

Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aplikacje prosimy przesłać do 31 maja 2021r.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który nie zostanie wyłoniony w procesie rekrutacyjnym zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Back To Top
Skip to content