skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Nabór na stanowisko Mechanik samochodowy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie ogłasza nabór na stanowisko Mechanik samochodowy

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe min. zasadnicze,
  • wskazane doświadczenie w naprawie sprzętu ciężarowego, autobusów i maszyn budowlanych

Oferujemy:

  • Umowę o pracę- pełny etat
  • Stabilne zatrudnienie

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki oraz pocztą

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 6G

e-mail: sekretariat@zukmosina.pl

Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który nie zostanie wyłoniony w procesie rekrutacyjnym zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

 

Back To Top
Skip to content