skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Nabór na stanowisko Specjalista ds. edukacji ekologicznej i PR

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. edukacji ekologicznej i PR

Zakres obowiązków:
• Tworzenie i redagowanie materiałów, artykułów, prezentacji i komunikatów oraz tworzenie koncepcji graficznych i aktualizacja strony internetowej,
• Organizacja konkursów ekologicznych skierowanych do dzieci i młodzieży
• Współpraca ze szkołami i lokalnymi mediami w zakresie edukacji ekologicznej,
• Przygotowywanie materiałów marketingowych,
• Udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań, programów i projektów edukacyjnych.
• Propagowanie i wdrażanie edukacji ekologicznej, skierowanej do mieszkańców Gminy.
• Realizacja działań w ramach planu komunikacji i edukacji ekologicznej.
• Koordynacja informacji i komunikacji z mieszkańcami Gminy.
• Przygotowywanie raportów z zakresu realizowanych działań komunikacyjnych i edukacyjnych zgodnie z przyjętą strategią komunikacyjną.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ochrona środowiska, dziennikarstwo, PR)
• Bardzo dobrej znajomości MS Office (w szczególności Power Point);
• Umiejętności redagowania tekstów (artykułów, komunikatów itp.);
• Umiejętności planowania pracy i zdolności organizacyjnych;
• Komunikatywności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
• Umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu;
• Wiedza w zakresie prowadzenia praktycznych zajęć z zakresu edukacji ,
• Umiejętność łatwego porozumiewania się z dziećmi,
• Kreatywność, pomysłowość w działaniu oraz chęć uczenia się i podejmowania nowych wyzwań,
• Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
• Doświadczenia w organizacji kampanii lub akcji edukacyjnych, warsztatów, szkoleń itp.,
• Znajomość i umiejętność wykorzystywania mediów społecznościowych w pracy,
• Komunikatywności, łatwości wystąpień publicznych,
• Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
• Umowę o pracę- pełny etat
• Stabilne zatrudnienie

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny
• Życiorys (CV)
• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
• Kopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, uprawnienia,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki oraz pocztą
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 6G
e-mail: sekretariat@zukmosina.pl

Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:
O terminie przeprowadzenia naboru i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Aplikacje prosimy przesłać do 30 kwietnia 2021r.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który nie zostanie wyłoniony w procesie rekrutacyjnym zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Back To Top
Skip to content