skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Sytuacja epidemiczna w ZUK Sp. z o.o. – stan na 19.11.2020 r.

Na dzień 19.11.2020. sytuacja w Spółkach ZUK i PUK wygląda następująco:

1 – osoba przebywa w izolacji domowej

8 – osób przebywa na kwarantannie ( w tym 2 oczekują na wynik badania w kierunku COVID-19).

W dalszym ciągu na terenie Zakładu obowiązują zaostrzone zasady sanitarne, związane z obowiązkowym pomiarem temperatury ciała, dezynfekcją rąk oraz bezwzględnym nakazem zasłaniania ust i nosa. Bezpośrednia obsługa interesantów została wstrzymana, wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PSZOK oraz Stacja Kontroli Pojazdów przyjmują Interesantów z zachowaniem obowiązujących wytycznych sanitarnych.

Obecne zmiany w funkcjonowaniu Spółek, wprowadzone zostały w trosce o Nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo.

Back To Top
Skip to content