skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Targowisko miejskie – zniesienie ograniczeń

Od dnia 2 czerwca handel na targowisku miejskim w Mosinie przy ul. Farbiarskiej obowiązuje dla wszystkich branż sprzedaży w tradycyjne dni handlowe. Zniesione zostają również wprowadzone wcześniej ograniczenia, jakie wynikały z rządowych wytycznych.

Targowisko funkcjonować będzie jak w czasie przed wystąpieniem stanu epidemicznego, jednak z zachowaniem aktualnych nakazów rządowych i  sanitarnych.

Handel odbywać się będzie dla wszystkich branż we wtorki, piątki i soboty w godzinach od 7.00 do 14.00. Zniesiony jest także limit osób kupujących.

W celu zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, zarówno kupujący, jak i sprzedających, powinny zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny, wynikające z obowiązujących przepisów i zaleceń, w tym wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności do:

  • zakrywania ust i nosa za pomocą odzieży, maski, maseczki lub przyłbicy,
  • noszenia rękawiczek ochronnych bądź dezynfekcji rąk.

Środki do dezynfekcji rąk są dostępne na terenie targowiska. Apelujemy o przestrzeganie obowiązujących przepisów w podanym wyżej zakresie.

Back To Top
Skip to content