skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Zmiana opłaty za wywóz nieczystoścI płynnych

„Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.” w Mosinie informuje, iż z dniem 12-01-2015r. obowiązuje nowa stawka za wywóz nieczystości płynnych w wysokości 20,00 zł brutto za 1m3.

Back To Top
Skip to content