skip to Main Content
(61) 8-132-321, (61) 8-132-337 sekretariat@zukmosina.pl ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosina

Zmiany w funkcjonowaniu Spółek ZUK i PUK

Zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw w Spółkach przede wszystkim telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy, by wizyty osobiste w siedzibie Spółki składać jedynie w sprawach bardzo pilnych.

 

Załatwianie spraw:

  • w celu przeprowadzenia badania diagnostycznego pojazdu, należy podjechać pod bramę wjazdową Stacji Kontroli Pojazdów i zaczekać w aucie na diagnostę. Diagnosta odbierze dowód rejestracyjny pojazdu, pobierze opłatę, po czym skieruje interesanta odpowiednio do wykonywanych czynności.
    Po zakończonym badaniu, należy przejechać autem na wyznaczone przez diagnostę miejsce i odebrać stosowne dokumenty. W czasie oczekiwania na badanie diagnostyczne, jak i po jego zakończeniu interesanci oczekują w autach. Nie ma możliwości oczekiwania w budynku Stacji Kontroli Pojazdów
  • w celu oddania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, należy udać się pod bramę wjazdową PSZOK i wg zaleceń osoby obsługującej Punkt oddać odpady,
  • bezpośrednia obsługa interesantów zostaje ograniczona do minimum. Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:

Dział Administracji:

61-8132-337 w. 5, 697-888-304,

e-mail: administracja@zukmosina.pl

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego:

697-888-435

e-mail: parking@zukmosina.pl

Dział Drogowo – Remontowy:

61-8132-337 w. 4, 697-887-371,

e-mail: krzysztof.brylczak@zukmosina.pl

Dział Transportu:

61-8132-337 w. 3, 697-888-307,

e-mail: dto@zukmosina.pl

Stacja Kontroli Pojazdów:

61 8192-616, 697 888 446
e-mail: stacjakontroli@zukmosina.pl

Dział Wywozów:

61-8132-321, 61-132-337 w. 2

697-888-420 – obsługa interesantów

697-888-574 – obsługa przedsiębiorstw,

e-mail: wywozy@zukmosina.pl

W celu złożenia wypełnionych umów na odbiór odpadów lub aneksów do obowiązujących umów, przy wejściu do budynku Spółki będzie wystawiona urna, do której można wrzucać wypełnione dokumenty. 

  • w sprawach pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa w siedzibie Spółek, obsługa interesantów będzie odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Swoją wizytę należy zgłosić telefonicznie osobie zajmującej się daną sprawą. Po wejściu do pomieszczeń Spółki obowiązkowo należy zakrywać usta i nos oraz zdezynfekować ręce.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Back To Top
Skip to content