Informacja o wybraniu na stanowisko prezesa Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie pani Moniki Kujawskiej

Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. (ZUK), wybrała na prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie panią Monikę Kujawską.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję biorąc pod uwagę wyniki pracy pani Moniki Kujawskiej na rzecz spółki w okresie od 10 września 2021 r., doświadczenie zawodowe oraz zebrane przez członków Rad Nadzorczych opinie, w tym opinie załogi ZUK i PUK.

Pani Monika Kujawska jest absolwentką wydziału prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo, a także studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, psychologii zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Master of Public Administration (MPA) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu – pracownik socjalny, specjalizacje: organizowanie społeczności lokalnej oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Od 13 lat jest związana zawodowo z administracją samorządową. Od 2015 r. zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Mosinie (od 30 kwietnia 2020 r. na stanowisku Sekretarza Gminy).

Poza pracą zawodową, pani Monika Kujawska jest społecznikiem związanym z Mosiną i od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi.

Wybór nastąpił jednogłośnie.

w imieniu Rady Nadzorczej ZUK

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Hubert Sommerrey