Kontakt

Dane kontaktowe:

Lokalizacja:

ul. Sowiniecka 6G 62-050 Mosin

Zakład przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
REGON 301702806
NIP 7773202086
BDO 000010359
KRS 0000381930
Konto: BANK CITI HANDLOWY
15 1030 0019 0109 8503 0004 9279

Książka adresowa

Prezes Zarządu
Monika Kujawska61 8132-337 w. 1

Asystent Zarządu
Natalia Szymandera – 697 888 916

Kierownik działu
Krzysztof Brylczak 697 887 371

Fakturowanie usług drogowych i sprzętowych
Magdalena Ptak 663 226 202

Usługi w zakresie zieleni
Ewa Potocka-Miś 697 888 318

Tel: 61 8132-337 w. 4, e-mail: drogi@zukmosina.pl

Kierownik działu
Marek Gulczyński 697 888 323

Zastępca kierownika
Dawid Ignasiak 697 888 292

Fakturowanie wywozu odpadów stałych i ciekłych
Maria Haremza 697 888 574

Obsługa interesantów, zamawianie odbioru odpadów
Ewa Kozłowska – 61 8132-321, 61 8132-337 w. 2,
697 888 420

Formularz kontaktowy: